Tots rus Advocats aquí! La major legal portal.


Permís De Conduir Internacional - En Línia Rus Advocats


Es va adoptar el programa de la petita grup amb la supressió de la proposta data límit de juliol de en l'article relatiu a la preparació de propostes connectades amb la decisió de fase fora de l', - (- (IDP), essencialment, una traducció de la domèstic permís de conducció (DDP), que constitueix una prova que el titular posseeix un permís de conducció vàlid en el seu país d'origen(d'ara endavant denominat com IDP) és un document oficial que permeti a una persona per conduir un vehicle en un país diferent al seu. En resposta a la creixent evidència que conduir internacional permisos són frau emesos, entre altres coses, per mitjà de la xarxa, la modificació proposada en l'apartat és destinat a reforçar les regles relatives a la presentació de l', Una de les principals conseqüències serà que, després d'aquest període de transició, la Contractació de les Parts a la Convenció i que no requereixen la presentació d'una. només seran expedits per l'òrgan del Partit en el territori de les quals el titular té el seu habitatge habitual i que ha emès el domèstic permís de conducció o ha reconegut el permís de conducció expedit per una altra Part Contractant no serà vàlida en aquell territori. A més a més, Kazakhstan proposa que la consideració de tenir en compte la possibilitat d'excloure de la Convenció articles sobre l'estat de la nacional permís de conducció, i proposa l'emissió i la utilització d'una, seria de gran utilitat simplificar la participació en accidents de trànsit, tant en el territori de l'emissió de l'autorització i, en el territori d'altres països. si la domèstic permís de conducció han suspès i la inclusió en el Conveni de mínims harmonitzada condicions per a l'emissió de permisos de conducció.

en vista de la creixent evidència que la internacional permisos són més i més sovint fraudulenta emesos, en especial per mitjà d'Internet.

La SC WG és conscient de la feina duta a terme per l'ECE de Treball del Partit en la Carretera de la Seguretat de circulació, que és responsable del manteniment de la i Convencions de Viena a la Carretera de Trànsit, que contenen model formats per a la domèstic i SC WG, en els seus territoris si es comet en els seus territoris a l'incompliment de les normes prestació ell es fa responsable, en les seves legislacions a les decomís de la seva autorització.

En l'Article - Suspensió de la vigència de permisos de conducció - el petit grup es proposa afegir un nou apartat, que requereix la Contractació de Tercers per assegurar que si un conductor domèstic permís retirat, seu, El Grup de Treball suggereix que l'obligació de portar també el domèstic permís de conducció i presentar-la conjuntament.

El millor Advocats Corporativa Dret a Moscou, a Rússia - el Millor Advocats

Corporativa advocats assessorar i ajudar als seus clients pel que fa a la formació de persones jurídiques, el seu govern i les operacions, i els drets i deures dels i les relacions entre administració, accionistes, treballadors i altres parts interessadesRus corporativa llei està continguda en el rus Codi Civil i en concret corporativa lleis respecte de joint-stock les empreses i les societats de responsabilitat limitada.

Rus corporativa llei que significativament ha desenvolupat des de la seva original adopció en la dècada de.

Ara ofereix molts de la protecció jurídica i mecanismes que solen ser vist desenvolupats Occidentals jurisdiccions.

Recentment, per exemple, el concepte de indemnització, prèviament desconeguda en rus llei regeix afers, s'ha introduït en rus llei.

Obligacions de proporcionar informació per a accionistes i públic, incloent el manteniment de públic i privat registres i altra informació. Govern corporatiu sistemes segons la qual les persones jurídiques són controlats i gestionats, incloent-hi l'assignació de la capacitat de decisió entre una empresa, els accionistes, el seu consell d'administració, i la direcció executiva. Els drets i deures dels consellers, els mecanismes per a la designació i cessament de consellers, la creació i el funcionament de la junta de govern i comissions de la mateixa. Els drets i deures dels accionistes, els processos de convocatòria accionista de reunions, i de proposar i adoptar accionista de decisions. La quota de l'estructura, el nombre i la classe(es) de les accions i els drets de fixació dels mateixos. L'augment i la reducció de la quota o de la carta de capital, incloent-hi la creació de noves accions i les noves classes d'accions. L'emissió de noves accions, incloent-hi per mitjà de la bonificació de qüestions, problemes de drets, i públics i privats per a les ubicacions.

- Fusions i adquisicions operacions que impliquen la transmissió d'accions en una empresa.

Per a les transaccions amb empreses russes, tot i que l'acord de fusió o adquisició acord serà una qüestió de la llei de contracte d', els mecanismes per a la transferència de les accions, el canvi de socis i administradors, i corporatiu (consell i accionista) aprovacions per part de les empreses que hi participen són una qüestió de rus dret societari. - El llistat, el comerç, i o la col · locació de valors (incloent-hi, d'accions, de dipòsit interessos, warrants, i convertibles altres instruments) són una qüestió de les lleis, regles i normativa aplicable quan el rellevants mercats de valors o les plataformes de negociació es troben i o la ubicació dels inversors. No obstant això, fins i tot on la borsa de valors no és rus, on una empresa russa està buscant un llistat, rus corporativa llei es regeixen, per exemple, els mecanismes pels quals els valors són creats emeses, els drets corresponents a les accions, les normes relatives a la transmissió i, si escau, la conversió d'aquests valors. - En general, de capital privat operacions que impliquen diners privats terme a través d'un fons l'estructura, s'utilitza per a finançar, o adquirir una participació minoritària en privat (no públic) de l'empresa. En privat operacions que impliquen la inversió en una empresa russa, tot i que la inversió i o subscripció de documents poden ser governats per les lleis de les diverses jurisdiccions, però rus corporativa llei s'aplica, per exemple, en relació amb el consell i estructura de l'accionariat, la transferència o l'emissió de noves accions, i accionista de drets. Corporativa advocats assessorar i ajudar als seus clients pel que fa a la formació de persones jurídiques, el seu govern i les operacions, i els drets i deures dels i les relacions entre administració, accionistes, treballadors i altres parts interessades. Rus corporativa llei està continguda en el rus Codi Civil i en concret corporativa lleis respecte de joint-stock empreses i les societats de responsabilitat limitada. Rus corporativa llei que significativament ha desenvolupat des de la seva original adopció en la dècada de.

Ara ofereix molts de la protecció jurídica i mecanismes que solen ser vist desenvolupats Occidentals jurisdiccions.

Recentment, per exemple, el concepte de indemnització, prèviament desconeguda en rus llei regeix afers, s'ha introduït en rus llei.

Obligacions de proporcionar informació per a accionistes i públic, incloent el manteniment de públic i privat registres i altra informació. Govern corporatiu sistemes segons la qual legal les entitats són controlats i gestionats, incloent-hi l'assignació de la capacitat de decisió entre una empresa, els accionistes, el seu consell d'administració, i la direcció executiva. Els drets i deures dels consellers, els mecanismes per a la designació i cessament de consellers, la creació i el funcionament de la junta de govern i comissions de la mateixa. Els drets i deures dels accionistes, els processos de convocatòria accionista de reunions, i de proposar i adoptar accionista de decisions.

La quota de l'estructura, el nombre i la classe(es) de les accions i els drets de fixació dels mateixos.

L'augment i la reducció de la quota o de la carta de capital, incloent-hi la creació de noves accions i les noves classes d'accions.

L'emissió de noves accions, incloent-hi per mitjà de la bonificació de qüestions, problemes de drets, i públics i privats per a les ubicacions. - Fusions i adquisicions operacions que impliquen la transmissió d'accions en una empresa. Per a les transaccions amb empreses russes, tot i que l'acord de fusió o adquisició l'acord serà una qüestió de la llei de contracte d', els mecanismes per a la transferència de les accions, el canvi de socis i administradors, i corporatiu (consell i accionista) aprovacions per part de les empreses que hi participen són una qüestió de rus dret societari. - El llistat, el comerç, i o la col · locació de valors (incloent-hi, d'accions, de dipòsit interessos, warrants, i convertibles altres instruments) són una qüestió de les lleis, regles i normativa aplicable quan el rellevants mercats de valors o les plataformes de negociació es troben i o la ubicació dels inversors. No obstant això, fins i tot on la borsa de valors no és rus, on una empresa russa està buscant un llistat, rus corporativa llei es regeixen, per exemple, els mecanismes pels quals els valors són creats emeses, els drets corresponents a les accions, les normes relatives a la transmissió i, si escau, la conversió d'aquests valors.

- En general, de capital privat operacions que impliquen diners privats terme a través d'un fons l'estructura, s'utilitza per a finançar, o adquirir una participació minoritària en privat (no públic) de l'empresa.

En privat operacions que impliquen la inversió en una empresa russa, tot i que la inversió i o subscripció de documents poden ser governats per les lleis de les diverses jurisdiccions, però rus corporativa llei s'aplica, per exemple, en relació amb el consell i estructura de l'accionariat, la transferència o l'emissió de noves accions, i accionista de drets.

Les raons de la privació de la pàtria dels drets de l'pare: mal rendiment de les responsabilitats parentals, psicològica o física de la violència, alcoholisme i drogodependències

El més important és saber com motivar la seva decisió

Quines són les causes de privació? la pàtria dels drets de l'pare? Aquest tema és d'interès per a moltes dones que no han estat en una millor relació amb la seva ex-parellaEn la legislació de A rússia hi ha molts motius per treure-li els drets d'un pare a un menor. En quins casos és possible això? I com aconseguir la realització de la idea a la vida? De fet, tot el que no és tan difícil com sembla. És suficient per estudiar el Codi de Família de la Federació russa.

Per començar, cal entendre quin tipus de noció hi ha, tot i que parental drets es donen.

Després de tot, cada trimestre en rus legislació té la seva pròpia definició. Es pot dir que els drets dels pares són la seva responsabilitat per a l'infant. S'ha de ser responsable dels actes del menor, dur a terme la seva criança i proporcionar cures adequades, la que contribueix al correcte desenvolupament de l'individu. Els drets en qüestió són responsabilitat de la societat per a l'infant. La privació de la paternitat és molt comú que en els darrers temps. El punt és que el procés en estudi és implementar de diverses maneres. Quins? A Rússia, un pare biològic pot rebutjar una menors nen de les següents maneres: amb Més freqüència, és el primer escenari es produeix. I el ciutadà no recórrer a les instàncies judicials-se, però la mare del menor, ho fa per algun motiu o altre. Sota quines circumstàncies es pot paternitat ser privat? Com traduir la idea en realitat? Especialment si es tracta d'una resolució judicial. La primera, però no la més comuna la raó per què un pare pot ser restringit, i fins i tot privats dels seus drets és un mal rendiment dels pares responsabilitats. Ja s'ha dit que els pares estan obligats a assumir la responsabilitat de la criança i el desenvolupament, així com el benestar del menor. En conseqüència, si el pare no fer front a aquests punts, vostè pot treure-li el dret a tenir cura del nen.

Però cal tenir en compte que la manca de beneficis des d'un ciutadà no és un motiu per a sospitar d'ell indegut de cura.

Aquest paràgraf implica una mica diferents opcions. Per exemple, si un nen està permanentment ferits des que el seu pare no va seguir el nadó. O quan un impedeix als menors, ja que el pare biològic no és capaç de donar-li de menjar. Es pot dir que el papa no fer front a les seves obligacions o porta-les a terme com caldria. Quin altre motiu per privar parental drets pare tenir un lloc? En l'Article del Codi de Família de la Federació de rússia, hi ha una absoluta llista de casos en què un es pot adonar-se de la idea. La següent opció és molt més comú. Després de tot, estem parlant de la violència física. Pallissa a un nen no és només una excusa, al límit, i després completament negar drets, però també en un delicte penal. Per tant, per a l'assalt, la tutela de les agències serà necessari presentar queixes contra els pares. O per un d'ells. Ara fins i tot la violència física en objectius educatius són perseguits per la llei.

Aquest és, superant el nen.

Si els pares es queixen, que es va mirar primer per l' la tutela de les autoritats.

Després d'un avís de seguir. Si la violència continua de totes maneres, la restricció de drets dels pares seguirà. I l'última mesura serà la seva privació.

Les situacions on el pare Isa domèstic tirà que les pràctiques de maltractaments físics.

A continuació, la mare de l'infant té dret a sol·licitar a les autoritats competents, de manera que el pare biològic és gaudir de l'oportunitat de tenir cura del menor per assalt. Però això no és tot el que pot preocupació tasca. El motiu per privar el pare del pare drets són variades. Entre ells, un pot singularitzar la violència física no només sobre el menor, però també sobre la mare del nen. En qualsevol cas, el domèstic tirà pot ser restringit a drets o pres tot.

Una altra raó per què la meva mare de la menor oportunitat ha de privar el pare dels seus drets - aquest és un intent sobre la vida i la salut dels membres de la família.

En aquesta qüestió, no és el resultat és important, però molt intent. Amb ell, us podeu posar en contacte amb les autoritats pertinents per assegurar que el pare biològic (o ja el padrí o la padrina) és privat dels drets de la societat dominant. En general, a Rússia, ara fins i tot el millor pare o un ideal mare pot ser privat de la pàtria drets. És suficient no només per complir amb els estàndards establerts de la cura de l'infant.

El següent punt, que pot rastrejar-se en el Codi de Família de la Federació russa sobre l'extinció de la responsabilitat parental, és l'abús de la pròpia autoritat.

Sí, és necessària per a educar els menors d'edat. A més a més, la seva implicació en els afers interns és permès. Però sense abusar. Els interessos dels infants també ha de ser considerat. I el pare no ha d'abús seus drets. Per exemple, si un menor és la funcionaris de la casa que serveix el pare abús.

I això passa per diverses raons

Però per demanar l'infant per ajudar, per exemple, per rentar plats és la norma. En conseqüència, també és impossible forçar un menor d'edat per fer allò que absolutament no vol. L'excepció és la vital procediments. Per exemple, la natació. Però la força de donar el nen a la caixa, que el nen no els importa, no hauria d'. Aquesta llei també pot ser considerat com l'abús dels drets dels pares. I si el papa rep una queixa, la tutela de les autoritats hauran de fer una ullada a la família. L'impagament de pensió d'aliments és una altra raó, que permet que la mare de l'infant per eliminar del pare, tota la responsabilitat de la criança i cura d'un menor. Aliment passius es considera un deure dels pares. Especialment quan es tracta de pares divorciats.

Així, una parella viu amb la menor de tots els temps.

I s'adona educació i atenció. I la segona ho fa amb l'ajuda de la pensió d'aliments.

Si el pare-pagador es nega transferència de fons per al manteniment d'un menor d'edat, no pot ser privat dels drets dels pares definitivament.

Només en la pràctica, solen tractar d'aconseguir pagaments primer, i després van restringir els drets de la societat dominant. Només amb maliciós evasió de la pensió d'aliments, el pare està mancat d' el dret a tenir cura del menor finalment. Ara els tirans no podrà fer ús de la violència física.

Es reconeix ràpidament.

I quan punxant amb un ciutadà, problemes pot ser molt més greu que simplement traient el pare dels seus drets. Per tant, moltes de triar un camí diferent. Quina? Es tracta de violència psicològica. Les intimidacions, les amenaces, la manipulació de la seva autoritat paterna - tot això afecta negativament el desenvolupament del menor. Els motius per a la privació de la pàtria dels drets de l'pare d'incloure no només físic, sinó també psicològic de la violència. El diagnòstic és més difícil, però vostè pot fer-ho. En aquest cas, el pare, el més probable és que, de fet serà privat de la pàtria drets. Després de tot, sovint violència psicològica porta més mal que la física.

Potser, aquesta és una de les raons més comunes per a les dones per apel·lar a les autoritats pertinents per ajudar.

Al costat estan els mals hàbits. Els pares no han de donar als nens un mal exemple. I la presència de mals hàbits pot jugar una broma cruel amb seu pare. Especialment si una persona és acusada de l'alcoholisme. Fins i tot innocu foto recent, amb indicació del consum d'alcohol, pot comportar la privació de la pàtria drets. En general, les sol·licituds corresponents s'adrecen a les Dones, si el marit begudes i no pot aturar. Però és recomanable per reflexionar sobre la privació de la pàtria dels drets i els que no saben controlar-se després de prendre alcohol. Aquesta és també una bona raó. Després de tot, en aquests moments, un ciutadà pot aplicar la violència física a un nen o de la seva mare. I la incapacitat per a controlar el comportament després de l'alcohol intoxicació afecta negativament la emocionals i psicològics de desenvolupament del menor. Aquest és un argument de pes que l'ajudarà a desfer-se de la negligent pare. Com a privar a un pare d'una persona que ha mals hàbits? Molt senzill.

És prou per assegurar-se que aquests mateixos hàbits són una perillosa dependència.

Amb l'alcoholisme, tot està clar. Però la privació de la pàtria drets també és possible si els pares pateix addicció a les drogues. Això pot incloure fins i tot un cas únic de l'adopció de substàncies estupefaents. Alcohòlics i drogoaddictes són a priori sense escrúpols pares. No són capaços de proporcionar atenció adequada per a l'infant. I la recerca amb aquests personatges no van a nens per bona. Si el marit begudes, vostè pot portar el seu pare drets. Quan un nen és el pare es droga, això també és possible. Però aquest no és l'únic perillós dependències. Hi ha molts més. La cosa és que amb qualsevol de les dependències que poden limitar i privar a tots els pares els drets de qualsevol pare. Per exemple, addicció als jocs d'atzar. I no necessàriament real, virtual és també considerat. Els científics han reconegut que la dependència de gadgets i els jocs d'ordinador és tan perillós com l'addicció a les drogues.

Per tant, la mare tenen tota la raó de pensar com a privar el pare d'un descuidat papa.

Quin és el procediment per a la privació de la pàtria drets? Què es necessita per fer per aquesta? La primera etapa és la recollida de proves de càrrega.

Després de tot, l'acció objecte d'estudi té conseqüències greus. Per tant, haurem de, d'alguna manera, demostrar les acusacions. Per exemple, per treure cops, trucades de testimonis, de proporcionar la conclusió d'un psicòleg infantil. Un cop les dades són recollides, es pot presentar una denúncia davant el tribunal de districte. Tot el procés de privar drets dels pares és La següent: el tribunal pot atractiu no només per la mare d'un menor. A Rússia, amb la corresponent denúncia té el dret a: A la cort de districte haurà d'escriure una declaració de privació de la pàtria dels drets de l'pare.

Després d'això, queda esperar a la reunió.

I participar-hi.

Relació laboral a Rússia - Disposicions Generals de la rus de Dret Laboral - rus Advocat de Consulta on-line

Relacions laborals a Rússia estan regulades per llei, que, a nivell federal, és la Mà d'obra Codi de la Federació russa (d'ara endavant, la Mà d'obra Codi), així com d'altres de les lleis federalsLa Mà d'obra Codi actualment en vigor va ser adoptada el de desembre de per la Llei Federal N -FZ, que va entrar en vigor l de febrer de. En termes de drets laborals, d'una relació laboral es defineix com una relació basada en un acord entre el treballador i l'empresari sobre el treballador personalment realitzar obres per al pagament (ocupació en una determinada especialitat, la titulació o posició), segons intern de treball de normativa, sota l'empresari les condicions de treball, tal com s'estableix en les lleis del treball, convenis col·lectius, contractes, i els contractes laborals. Les parts de la relació laboral són el treballador i l'empresari. L'empleat és un individu que ha entrat en una relació laboral amb l'ocupador.

L'empresari pot ser una persona física o jurídica que ha entrat en una relació laboral amb el treballador.

Oficines de representació i branques no pot actuar com un empresari. El document principal que regulen les relacions entre el treballador i l'empresari és un contracte de treball. Segons un contracte de treball, el treballador es compromet a l'obligació de realitzar un treball en el marc de les seves funcions en una determinada especialitat, d'acord amb la seva qualificació, i o la posició i de conformitat amb el treball domèstic normativa, mentre que l'empresari està obligat a proporcionar adequades condicions de treball, d'acord amb les lleis del treball, la normativa, el treball intern de la normativa, i el col·lectiu o l'ocupació contractes. El contracte de treball ha de ser escrit en dos exemplars (per a l'empresari i treballador) i ha de proporcionar la següent: - Lloc de Treball - Si un treballador és contractat per a treballar a una branca o a una oficina de representació d'una organització que es troba en zona diferent, el contracte de treball s'especifica la ubicació de l'oficina o oficines de representació a l'Ocupació Funcions - Les funcions de la posició s'indiquen, d'acord amb l'estructura de la plantilla, professió o especialitat, amb indicació de la qualificació o a determinats tipus de tasca assignada a l'empleat de treball Data d'Inici - Si un fix laboral contracte, termini i condicions (principis) són també s'especifica, que serveix com a base per a la signatura d'aquest contracte fix d'acord amb la llei aplicable - hores de Treball i temps de vacances (si aquests són diferents per a un determinat empleat de la normativa general i, en efecte, amb l'empresari) - d'Acord amb les normes generals d'acord amb la legislació vigent: - Subjecte a certes condicions, un empresari pot contractar un treballador (amb el consentiment per escrit de l'empleat) per treballar fora de l'horari de treball establert per a l'empleat per a la compensació establerts per l'esmentat Codi - Període de prova L'empresari no està obligat a establir un període de prova. Si no hi ha una condició en el contracte de treball sobre un període de prova, s'entén que el treballador està contractat sense aquest període de prova. El període de prova no seran aplicables a determinades categories de treballadors, com ara: les dones embarassades i mares amb fills menors de mesos treballadors convidats a treballar per mitjà d'una transferència des d'un altre empresari per acord entre els empresaris empleats que han conclòs durada determinada contractes de treball per un màxim de dos mesos, etc. El període de prova no pot excedir de tres mesos, i per a líders d'organitzacions i els seus diputats, conseller comptables i els seus adjunts, caps de sucursals i oficines de representació - sis mesos - Condicions de determinar, si escau, la naturalesa de l'obra, Per exemple, mòbils, viatges intensiva, en-la-carretera tipus d'obra - Altres condicions, en els supòsits previstos per la legislació laboral i la resta de normativa legal actes que continguin normes de dret laboral. Especial atenció ha de ser pagat per el contracte de treball del Director General de la nostra entitat jurídica. Quan el contracte entre l'empresari i els treballadors que està signat per la Directora General, el contracte entre l'empresari i el Director General està signat pel President de la societat la junta general d'accionistes, en la qual el Director General és elegit, o per una empresa accionista autoritzada per un acord de la junta general d'accionistes, o, si la solució a aquestes qüestions, correspon a l'autoritat del Consell d'Administració, llavors és ser signat pel President del Consell d'Administració o per una persona autoritzada mitjançant una resolució de la Junta de govern. Per al Director de l'oficina de representació o d'oficines per a poder subscriure un contracte de treball per compte d'una empresa estrangera, aquesta funció ha de ser especificat en el poder de representació. Altres documents de regulació jurídica, per branca, o representant de l'oficina de personal a les polítiques de la normativa local, com ara: Independentment de la grandària i la modalitat organitzativa de l'empresa, l'empresari està obligat a realitzar HR manteniment de registres i la documentació personal de procediments. Personal de documentació de captura de la informació sobre la disponibilitat de personal i la rotació, és a dir: Avís d'exempció de responsabilitat: tot i que cada esforç s'ha fet per assegurar l'exactitud d'aquesta publicació, no es pretén oferir assessorament legal com a individu situacions difereixen i s'ha de discutir amb un expert i o advocat.

Desnonaments, assajos com el rus Església reclamacions de propietat - Rússia - Al Jazeera

'Vaig sentir absoluta felicitat

Valaam, Rússia - Varvara Sergeeva del besavi va entre les desenes de milers de clergues, monjos, monges i els creients executat per Comunista iconoclasts en

Pavel Orleansky havia servit com a diaca a les venerat Cristiana Ortodoxa monestir de Valaam, el llac de l'illa, just al sud de Finlàndia.

Sergeeva après sobre el seu destí des de desclassificat KGB arxius en, quan durant la Perestroika reformes de la URSS es va celebrar una mil·lenni del Cristianisme a Rússia. Poc després de graduar de l'escola secundària, Sergeeva decidir batejar-se i abandonar la seva terra natal de Sant Petersburg, per Valaam per ajudar a reactivar el monestir.

El que va ser passant a ser irreal", diu l'senyorial, ros anys d'edat, en un cafè de Sant Petersburg."És un lloc meravellós, molt pura, molt intens.

'Després del Bolxevics revolució, Comunistes arrencats Rússia Cristians, Musulmans, Jueus i Budistes comunitats. Es van destruir milers d'edificis religiosos i es va convertir molts més - juntament amb la seva terra - en museus, escoles, teatres, comissaries de policia, presons, col·lectiu eòlics i parcs. Però l'Església Ortodoxa russa, la czarist imperi dominant credo, no pròpia la majoria de les propietats.

Durant gairebé tres segles, l'Església ha funcionat com un govern institució que té com a clergues servir a les esglésies i capelles construït i mantingut per nobles, comerciants, altres òrgans de govern, els militars, civils i comunitats.

En el post-Soviètica dels anys, molts Russos abraçada Ortodòxia creure el Patriarcat de Moscou podria ajudar a Rússia exorcitzar la doctrina Comunista. 'L'Església era molt obert i la majoria de la gent havia inconscient esperances que l'Església ajudi a construir una societat democràtica, lliure Rússia", diu Romana Lunkin de l'Acadèmia russa de Ciències de l'Institut d'Europa. El Kremlin va començar una gira a nivell nacional esforç per restitute religiosa propietats, sovint prime real estate a centres urbans o recreatives punts. En comptes de restaurar milers de decrèpita de les esglésies, que s'ha centrat en els indrets més coneguts que podria suposar un benefici i el manteniment del Kremlin paga, Lunkin diu. President Boris Yeltsin deixar-ho córrer exempció d'impostos a les empreses que venen alcohol, el tabac i l'oli, i ara les empreses inclouen les editorials, les granges, les empreses de construcció, centres comercials i hotels. El Patriarcat mai allibera els seus registres financers, i els seus rendiments anuals, aproximadament, la quantitat de $. bn, diu Nikolay Mitrokhin, Rússia expert líder en l'església de l'economia. També rep donacions considerables de l'estat, grans empreses i els fidels.

Però el Patriarcat ha estat selectiu

Patriarca Kirill de Moscou va ser descobert usant un $, rellotge de polsera al. La septuagenarian viatja per personal jet, un encàrrec, antibales limusina i un iot de luxe, que compta amb una dàrsena de Valaam.

Per al, quan una llei federal fet restitució més fàcil, el Kremlin va veure Ortodòxia com proporcionar una important funció ideològica.

'La ideologia Comunista deixat d'existir i un veritable buit ideològic sorgit. I és que no podia ser omplert per una altra cosa que la religió, President Vladimir Putin va dir en el mes de juny. La seva clergues consagressin míssils nuclears, cridant-los 'de Rússia àngels'. Es beneeix el Kremlin agressiu anti-Occidental nacionalisme per extolling Rússia com un hereu de l'imperi Bizantí que s'oposaven a la Catòlica Occident durant segles. Patriarca Kirill la concepció de la 'rus món', o Moscou i el deure de"defensar"els milions de Russos ètnics en ex-repúbliques Soviètiques, de nou el Kremlin ha renovat l'assertivitat. 'Aquestes idees justificar la invasió a Ucraïna - ideològicament,' Mitrokhin diu, referint-se a una gran campanya en Kremlin-mitjans de comunicació controlats que va afirmar ucraïnès autoritats es van duent a terme un"genocidi"de Russos ètnics. El Patriarcat condemna els matrimonis homosexuals, avortaments, educació sexual i VIH-programes de prevenció, i pretén introduir obligatòria classes de religió a les escoles. Es dóna la benvinguda oficial pressió sobre la resta de grups religiosos - incloent-hi els dissidents Ortodoxa moviments i Protestants, com ara un tribunal prohibició dels Testimonis de Jehovà en el mes de juliol per a la seva"extremistes ensenyaments. Patriarcat, adscrit a grups d'assalt crítics, atac gay clubs i allistar-se neo-Nazis i agressiu, els aficionats al futbol. Quan Sergeeva paguen en funció de l'illa boscosa la meitat de la mida de Manhattan a finals de la dècada de, la dissolta monestir edificis pertànyer a un museu. Es va trobar un apartament a l'Hivern Hotel, residència de museu empleats que restaurada medieval icones i frescos.

Ella i centenars de secular illa de veïns va aprovar per unanimitat el retorn dels monjos a Valaam en.

Sergeeva fer una vida per cosir roba per a monjos i bosses de souvenirs per als turistes. Va contribuir diners cap a la renovació de la capella de la seu besavi havia servit a i criar el seu fill Dmitri com un observador Cristiana. Però després el monestir restituted seus edificis a la dècada de, va començar obligant a terme totes secular illencs qui no va treballar per a ell, oferint-los apartaments a part continental de pobles addled per l'atur. Sergeeva es nega a acceptar un apartament situat en un antic escorxador amb nous tancaments però no hi ha calefacció. Metges experts van trobar que tòxics fongs i motlle cobert els seus murs de formigó. Després d'anys d'desesperada resistència al desallotjament i diversos perdut assaigs, va desenvolupar una crònica de la condició cardíaca i el seu fill va ser diagnosticat amb os càncer. Dmitri, que es troba en remissió després de llargues quimioteràpia, l'espera de cirurgia, diu ella. 'El bisbe Pankraty, és el que ens obliga a suïcidar-se, donat el nostre estat de salut", diu Sergeeva, que ara viu amb el seu fill i els pares a Sant Petersburg. En, un incendi danyat l'Hivern Hotel i uns veïns de l'esquerra, especialment a partir del monestir tallat l'electricitat i l'aigua, antics residents, va dir. El foc va escatimar Sergeeva l'apartament, però al juliol, els batlles es va trencar mentre ella i el seu fill van ser a l'hospital - i confiscats els seus béns. Valaam últim secular alcalde i ex-bomber Sergei Grigoriev diu que el foc va ser un 'arson, organitzat pel monestir'.

Una de l'hotel antics residents, Dmitry Sinitsa, està pendent de judici en arson càrrecs, però manté la seva innocència i sospitosos monestir de treballadors del conjunt de l'edifici cremant.

De nou en, Grigoriev estrenyem les mans amb Putin en Valaam - i queixar-li sobre els desnonaments. Ell aviat va ser obligat a dimitir i va ser desallotjada del seu apartament."Que l'encaixada de mans que em va costar molt car", diu l'gant anys d'edat, que ara viu a la part continental de la ciutat de Sortavala. 'Jo sóc un deportat bum ara."El monestir de premsa de servei va negar a proporcionar comentari que es refereix Al Jazeera al Bisbe Pancraty l'entrevista amb l'agència de notícies RIA Novosti a juliol on va dir: 'Algú que sempre està satisfet amb el reassentament. 'Menys de monjos viuen en Valaam, ara, alguns en cases aïllades amb saunes i garatges amb Suv. Des de l'any, l'illa secular de la població va baixar de per sobre de. 'L'objectiu és tenir el monestir de l'illa,' Patriarcat portaveu Alexander Volkov va dir la Novaya Gazeta diari a mitjans de juliol. 'Comprensiblement, certes complicacions que sorgeixen, i que és difícil d'assumir que tot anirà sobre la manera menys dolorosa. 'Valaam l'única escola pública i de l'hospital van ser tancat l'any passat, i el Patriarca Kirill - que va cridar a la secular illencs' problemes 'microscòpica' - ordenar el razing de menjar i les botigues de souvenirs de càtering per a pelegrins i turistes. Ara, tot allò que està disponible a les més de. persones que visiten l'illa cada any són els bàsics, monestir-executar les habitacions i botigues. El Patriarcat pretén aprofitar una antiga caserna que va ser privatitzat per la família d'un anys La segona guerra mundial veterà en el sud de la ciutat de Stavropol la terra es troba a pertànyer a un monestir. Tota la fortificació medieval de la ciutat central de Ryazan es convertirà en propietat de l'església a l'any. Ruïnes d'un segle església i a prop de la necròpolis hi van arrasar en el mes de juliol per donar pas a una nova església cementiri ossos i restes van ser portats a un dipòsit de ferralla. Després de ser traslladat a l'Patriarcat, esglésies d'una estella Ortodoxa grup a la ciutat de Suzdal estand de vacant, la seva nova pintar frescos, s'esfondra.

En, les autoritats de Kaliningrad, Rússia occidental de la província, que formava part d'Alemanya fins a, la trasllada a cinc castells que daten de les Croades i gairebé el Catòlica i Protestant edificis.

Ortodoxa clergues 'accidentalment' destruït els frescos en el Arnau església que van ser restaurades per un alemany caritat per. Una de les cinc plantes d'edificis de la rus Institut de Recerca de la Pesca i l'Oceanografia, al nord de Moscou destaca sobre la fundació d'una destruït el convent. Un tribunal va ordenar a tot l'institut per a reubicar tot i la imminent destrucció de sofisticats aquaris de l'habitatge en perill d'extinció salmó espècies. 'L'institut d'edificació seran destruïts,' Kseniya Chernega, el Patriarcat cap advocat, li va dir a un tribunal d'apel · lacions de gener.

'Una església serà reconstruïda en el seu lloc.

Segell Deure - FTS - El Fiscal Federal Servei de Rússia

de la lgt de la Federació russa

Estat deure quantitat per a dur a terme per autoritats públiques, autoritats locals i altres administracions i títol oficial persona rellevant en la llei d'activitats és determinada pel CapítolDe l'estat el deure de pagar en efectiu o sense forma de pagament en el lloc on rellevant en la llei de l'activitat es va dur a terme. La confirmació del fet que l'estat deure s'ha pagat, si en la forma de pagament sense diners en efectiu, es duu a terme mitjançant la prestació de l'ordre de pagament amb el banc de la marca o amb la marca de la corresponent territorial tresor cos (una altra autoritat responsable de l'obertura i manteniment de compte), també a les autoritats que fan de càlcul en format electrònic. El fet que l'estat deure s'ha pagat, si en efectiu, en forma, és confirmat per la fes (segons formulari) donat per pagador de l'estat deure per banc o fes donat a pagador de l'estat deure oficial persona o per la reserva d'oficina de l'autoritat on fer el pagament.

De l'estat el deure de pagar abans de dur a terme titulat autoritats oficials i persones rellevants en la llei d'activitats.

el pagament pensió d'aliments

Pensió d'aliments de Pagament periòdica pre determinat import concedit a una parella o ex parella després d'una separació o divorci

Pensió d'aliments és una obligació de fer els pagaments per donar suport o manteniment d'una pensió d'aliments pagament és la gran quantitat pagada per complir l'obligació.

Inversió diccionari pagament pensió d'aliments En els EUA, els pagaments en un divorci de la liquidació. Són tractats com la deducció de les ajustat marge brut per al pagador, però el destinatari tracta-los com a ingressos per impostos finalitats. Comptabilitat diccionari pensió d'aliments una dotació feta per un dels cònjuges per l'altra per donar suport pendents o després de separació legal o divorci comparar nen suport pensió d'aliments en brut: forfait pensió d'aliments. Llei diccionari pensió d'aliments - En la comuna sentit legal de la paraula, la taxa de cobertura per ordre de la cort, un marit paga a la seva dona per al seu manteniment, mentre que ella és viure per separat d'ell, o pagat pel seu ex-marit d'una dona divorciada Enciclopèdia Catòlica. Enciclopèdia catòlica de pagament [n] quota quota de la taxa absolució, endavant, pensió d'aliments, es modifiquen, l'amortització, l'import de l'anualitat, premi, recompensa, diners en efectiu, defrayal, defrayment, dipòsit, desemborsament, descàrrega, baixant, de pagament, de lloguer, d'indemnització, desemborsament, part, pagar, pagar, de pensions.

Iniciació de l'execució procediment de Divisió. Oklahoma Estatuts ENS Codis i els Estatuts de la Llei EUA

L'avís ha d'informar a l'obligor de les següents: B

Després de rebre una referència o sol·licitud de serveis, la Divisió pot iniciar l'execució de procedimentLa Divisió pot notificar al obligor de la intenció d'iniciar l'execució actuacions per un avís. Si una renda feina no és a lloc per a la recollida de suport una quantitat de diners, la Divisió ha d'executar immediatament o emetre una retenció per a qualsevol payor d'ingressos a la obligor. L'avís de l'aplicació de la tramitació d'acord amb aquest apartat serà servit en el obligor en la mateixa forma establerta per al servei dels convoca a una acció civil. No obstant això, si la notificació ha estat expedit de conformitat amb l'Apartat A d'aquest títol, l'avís de l'aplicació de la tramitació d'acord amb aquesta subsecció poden servir-se per correu postal amb un certificat de correu. Si en el termini de quinze dies des de la data de servei de l'avís, el obligor falla per demanar una audiència, de conformitat amb l'apartat A d'aquest apartat, o després d'haver sol·licitar una audiència no apareixen a la vista, el tribunal administratiu ha d'entrar una ordre de concessió de judici per arrearage, si s'escau, establir un judici pla de pagament i aprovar el compte de la cessió. L'ordre administrativa s'després de ser sotmeses a l'acció de recaptació i hauran de ser presentades, en l'opció de la Divisió, a l'oficina de la cort administrativa de la comarca de residència de la custòdia de l'infant, a la comarca de residència de la obligor, a la comarca de suport subjacent ordre, o qualsevol altra comarca on el obligor ha real o personal de la propietat. L'ordre administrativa serà exigida pel tribunal de districte de la mateixa manera com una ordre de la cort de districte. Una còpia de la comanda serà servida a la obligor per l'Oficina de Districte de conformitat amb l'apartat B de la Secció de del Títol de la Oklahoma Estatuts. de La Divisió enviarà un avís de la renda cessió a la payor d'acord amb l'apartat D d'aquest apartat actuen la tasca. L'avís de l'ingrés assignació necessària d'acord amb els subapartats A i B d'aquest apartat seran enviats per la Divisió a la payor en una forma prescrita per la Secretaria d'Estats Units Departament de Salut i Serveis Humans. L'avís s'ha enviat per correu certificat, amb justificant de recepció sol·licitat, o servir d'acord amb la llei.

del Títol de la Oklahoma Estatuts

La payor haurà de complir el que estableix aquesta subsecció i les previsions recollides en l'avís. L'assignació ha de tenir efecte en el següent pagament de la renda a la obligor després de la payor rep avís dels mateixos i l'import de la retenció seguint serà enviat a la Divisió en el termini de set dies des de la data en la qual la obligor es paga. La payor haurà d'adjuntar a cada pagament d'un comunicat informant de la data en què el suport de l'obligació de la obligor va ser total. La payor ha de retenir a cada període de pagament les quantitats especificades a l'avís de la obligor ingressos i ingressos. L'import de la retenció seguint l' payor de la obligor els ingressos no ha d'excedir els límits del percentatge d'un obligor els ingressos que li puguin ser assignades suport de conformitat amb l'Apartat. La renda assignació és vinculant per a la payor fins alliberat o fins a nova ordre, de la salut o del districte o administrativa del tribunal. La payor és responsable per qualsevol quantitat fins a l'acumulat import que hauria d'haver estat segrestats si la payor falla a retenir d'acord amb el que estableix la cessió d'avís previ. Dos o més ingressos treballs poden percebre de forma simultània. Qualsevol actuals de suport a causa ha de ser pagat abans del pagament de qualsevol arrearages o suport deute judici. Si l'import de l'ajuda a causa de sota les feines supera l'import màxim autoritzat per a ser arrossegat des de guanys per l'Apartat. del Títol de la Oklahoma Estatuts, la payor haurà d'abonar l'import fins al límit legal i ha d'enviar per escrit a la Divisió o la persona o organisme designat per rebre els pagaments que l'import excedeix de l'import subjecte a les retencions. Si la payor no pagar o notificar tal com exigeix el present document, el payor pot ser responsable per un import fins a l'acumulat import que es deu i degut a la recepció de l'avís. La payor haurà de notificar a la Divisió en el termini de deu dies des de la data en què la obligor ja no ocupats per, de ser pagat per, o de prestació de serveis a la payor, i ha de facilitar a la Divisió amb el obligor l'última adreça coneguda i el nom de la obligor nou empresari o payor de la renda, si es coneix. Si la payor no té actuals o futurs ingressos degut a la obligor en la seva possessió o control, o si la obligor ja no ocupats per, de ser pagat per, o de prestació de serveis a la payor previ a la recepció de l'avís requerida de conformitat amb l'apartat C d'aquest apartat, la payor ha d'enviar per escrit a la Divisió en el termini de deu dies següents a la recepció d'aquesta notificació. El fracàs de comunicar a la Divisió en el termini límit de temps pot estar subjecte la payor de responsabilitat civil per un import fins a l'acumulat import que es deu i degut a la recepció de l'avís. La payor és responsable per qualsevol quantitat fins a l'acumulat import que hauria d'haver estat segrestats i de pagament, i també pot ser multat no més de Dos-Cents Dòlars ($.) per a cada fracàs a fer les deduccions necessàries si el payor. La Divisió o la obligor pot portar a una acció contra el payor per fer complir les disposicions de la notificació i aquesta subsecció, en el corresponent tribunal de districte de cas o per separat de procedir a la cort de districte. La payor poden combinar total imports dels ingressos de dues o més obligors en un únic pagament i per separat d'identificar la part del pagament únic de la qual és atribuïble a cada individu obligor. Un ingrés assignació expedit d'acord amb les disposicions d'aquesta secció tindran prioritat sobre qualsevol previ o posterior garnishments de la mateixa renda. La payor pot deduir de qualsevol ingressos de la obligor un import no superior a Cinc Dòlars ($.) per cada període de pagament, però que no excedeixi de Deu Dòlars ($.) per mes com a reemborsament de les despeses per la payor en el compliment de la renda de cessió. La renda assignació expedit d'acord amb aquest apartat es mantindrà vigent mentre qualsevol suport diners són deguts. Pagament de qualsevol suport una quantitat de diners no ha d'impedir la renda assignació tenint efecte.

La payor ha de verificar la obligor domicili, treball, ingressos, rendes, beneficis, i dependents de l'assegurança de salut a la informació, a petició de la Divisió.

La payor no pot disciplina, suspendre, descàrrega, o negar-se a promoure un obligor a causa d'un ingrés assignació executat d'acord amb aquest apartat.

Qualsevol payor que vulneri aquest apartat ha de respondre a aquest tipus obligor per a totes les rendes, salaris i ocupació beneficis perduts pel obligor de l'època de la il * lícita la disciplina, la suspensió, la descàrrega, o la negativa a promoure per l' reposició o promoció.

Res en aquesta secció hauran de limitar l'autoritat del Departament d'utilitzar el seu les potestats administratives atribuïdes per llei o les normes per a recollir delinqüent suport sense la necessitat d'una ordre judicial. Qualsevol persona obligada a prestar suport, que ha deixat o és més enllà de la competència de la cort, pot ser sotmès a o perseguida sota qualsevol altre procediment disponibles d'acord amb les lleis d'aquest estat per a l'aplicació del deure de suport i manteniment. La renda assignació procediment especificat en aquest apartat estarà disponible per altres estats per a l'execució de nen de suport i manteniment o per fer complir fora de l'estat de les comandes.

Espai per a aquest tipus de procediments és a dir, en l'opció de l'obligarà a: H.

Qualsevol pagament efectuat de conformitat amb les disposicions d'aquesta secció per la payor s'ha de fer pagar al Departament o dels seus designee, i es procedirà en la forma de pagament, conforme al que estableix l'ordre o la necessitat d'avís previ. L'obligació de les parts pot executar una voluntària de la renda cessió i el reconeixement, en qualsevol moment i presentar-lo a l'Oficina de Districte. La Divisió ha de distribuir la quantitat de diners degut a una persona titulada per donar suport a qui no rep ajut Temporal per a les Famílies més Necessitades dins del límit de temps requerit per la regulació federal.

Les llicències de productes mèdics i serveis a Rússia - Ltd"Qualitat"

La nostra empresa dóna feina a alt professionals que tenen una àmplia experiència en el camp de l'competent redacció de documents i de proporcionar assistència legal en l'obtenció de tot tipus de medicina de concessió de llicències

La decisió sobre la producció de medicina equipament o a partir d'una pràctica mèdica ha de ser compatible amb el compliment de la llei.

Per exemple, inicialment vostè necessita per obtenir una llicència que li donarà un dret legal a proporcionar serveis mèdics o dur a terme la reparació i la restauració de treball amb l'equip mèdic en el territori de la Federació russa. D'acord amb els requisits del Servei Federal de Vigilància de la Salut, per a obtenir aquest permís, cal aportar un paquet de documents que confirmen que les condicions establertes per la llei s'observen en la seva empresa. Ltd"Qualitat"proporciona competent de suport en l'àmbit de la concessió de llicències per a l'inici de la pràctica mèdica i la producció de productes mèdics. Per obtenir un document que et dóna dret a prestar serveis mèdics, així com la fabricació i reparació de dispositius mèdics, vostè ha d'anar a través d'un llarg i complex procediment. No obstant això, vostè pot començar el treball autònom en l'àmbit mèdic només després de l'emissió d'una llicència per Servei Federal de Vigilància en La salut en la Federació de rússia. L'empresa pot passar amb èxit el procés de concessió de llicències si es compleixen els següents requisits: locals de l'empresa ha de complir amb la sanitària i la seguretat contra incendis normes, el personal ha de tenir una sòlida experiència i l'adequada qualificació. També, el requisit indispensable és la provisió d'equipaments especials i eines, i de la disponibilitat d'un paquet complet de documents requerits per a la concessió de llicències finalitats. En el cas que vulguin exercir la medicina, l'alliberament dels equips mèdics o dur a terme el seu manteniment, és millor tractar amb confiança i fiabilitat a les empreses. Hem de donar plena garantia per a l'activitat, hem de proporcionar un enfocament individual de cada client i establir fidel preus per als nostres serveis.

Rússia Arbitratge Advocats Escriptori

Aceris Llei Rússia Arbitratge Advocats Escriptori és un ampli equip d'advocats a Aceris Llei, especialitzada internacional d'arbitratge de la firma, que acompanya clients que participen en arbitratges sobre Rússia, és a dir, on rus llei s'aplica, un contracte s'executa a Rússia, el conflicte és dut per o en contra d'un partit a Rússia, o el rus Estat o un rus Estat entitat està implicatAceris del Dret de la universitat de Harvard, Oxford i Sorbonne format per advocats estan admeses a les barres de l'Europa Occidental, Europa de l'Est i Amèrica del Nord, i que tenen un important experiència prèvia el tracte amb el comercial, la construcció i la inversió tractat arbitratges sota l'ICC, ICSID, UNCITRAL, LCIA, SCC, SIAC, ICDR, VIAC i altres arbitratge normes, moltes de les quals han preocupat Rússia i els Estats veïns. Mantenim accés permanent a les oficines a Moscou per conèixer i treballar amb els clients, encara que la nostra oficina a casa és a Ginebra, Suïssa, i estem sempre accessible als clients, independentment de la seva localització, a través de videoconferència. La nostra Rússia Arbitratge Advocats Escriptori també té accés rus jurisprudència i la doctrina, mentre parla rus i anglès. La nostra Rússia Arbitratge Advocats Escriptori manté lligams amb la millor domèstic rus advocats, que estan involucrats en funció de les necessitats específiques d'un determinat arbitratge. Això garanteix que els nostres clients obtinguin la millor arbitratge representació legal, mentre que també el manteniment de cost-efectivitat per arbitratges que impliquen Rússia.

Hem important experiència prèvia amb arbitratges que impliquen Rússia.

Per exemple, Aceris del Dret de Rússia Arbitratge Advocats Escriptori representat un rus inversor en UNCITRAL arbitratge en contra d'un país Escandinau.

La nostra arbitral advocats també va exercir com a assessor en la ICC procediment entre les empreses de Rússia i Bèlgica sobre venda i el contracte de compra.

També, els membres del nostre equip va participar en diverses procediment arbitral en la mineria i l'energia dels sectors que impliquen rus parts. Aceris Llei també ha actuat com a assessor per a un rus partit a demanar l'anul·lació del laude arbitral i execució abans de la justícia francesa i va proporcionar assessorament legal rus co-assessor implicats en una inversió d'arbitratge de l'Àsia Central. Per tenir un equip dedicat d'arbitratge advocats per arbitratges sobre Rússia, Aceris Llei garanteix que els arbitratges que impliquen Rússia són gestionats de manera eficient, fent el millor ús dels nostres arbitratge d'advocats de know-how, així com lingüístics i culturals, habilitats, que són importants per a l'èxit d'un arbitratge internacional.

Pensió d'aliments del Món Enciclopèdia de la Llei

No ha de confiar en aquesta informació

Pensió d'aliments, la quantitat de diners, ordenada per un jutjat de ser pagat per un cònjuge a l'altre-normalment el marit a la dona-durant un període, limitat o indefinit, després d'un divorciLa tradicional norma legal regula l'import de la pensió d'aliments va ser la que permeti a la dona a viure a l'estil que ella havia acostumat durant el matrimoni. El requisit que un marit suport de la seva esposa després de la dissolució del seu matrimoni va ser una llarga tradició en el U.S. El suport financer de les normes adoptades pels estats nord-Americans van ser originalment creada per al tribunal eclesiàstic a Anglaterra per a una societat que reconeix només judicialment aprovat separació, però no divorci. En aquestes circumstàncies, el suport permanent per a les persones amb dependència cònjuge tenia sentit, especialment en una tradicional de la societat en la qual el marit guanyat els ingressos i propietat de la família riquesa i la dona va ser el responsable del manteniment de la llar i de la criança dels fills. Avui la majoria d'estats de reconèixer que el matrimoni és essencialment una col·laboració econòmica dels cònjuges. Divorci doctrines, per tant, sovint depenen civil-dret comunitari de la propietat de la jurisdicció van autoritzar el tribunal de premi per a cada cònjuge, en alguns equitativa de la moda, els béns adquirits durant el matrimoni, independentment de la titularitat formal. En l'última part del segle, el creixent divorci taxa, la major participació de les dones en el mercat de treball, i feministes ideologia contribuït a la necessitat d'una reforma de la pensió d'aliments-premi sistema. La majoria de divorci reforma d'estatuts de la dècada de va incloure una gran varietat de modificacions de la pensió d'aliments premis, que tenen en compte els canvis en la cultura nord-Americana i en el matrimoni com a institució. El terme pensió d'aliments sovint ha estat canviat per manteniment, en un esforç per minimitzar tant la connotació l' major termini transmet de les dones de la dependència i el ressentiment de molts marits havia de continuar suport obligacions. En la majoria dels estatuts de la pensió d'aliments es va convertir en pagar a qualsevol cònjuge jutges van ser instruïts a base de premis estrictament econòmic de les necessitats de les persones amb dependència cònjuge. La reforma d'estatuts preferit un curt termini de suport premi, anomenat rehabilitative pensió d'aliments, per als més petits cònjuges per finançar continuar o renovar l'educació per a habilitar-los a unir-se a la plantilla i ser autosuficient. La nou de manteniment estatuts, no obstant això, va generar controvèrsia. En alguns casos, els jutges han negat la pensió d'aliments o guardonat amb força limitada rehabilitative pensió d'aliments, fins i tot per a gent gran, dones els matrimonis eren del tipus tradicional i que no estaven equipats per a una feina remunerada. Un altre tema de conflicte durant la dècada de va ser si, en absència de matrimoni, parelles de fet soci pot obligar els altres a pagar"pensió d'aliments"quan la seva relació dissolt.

l'estil d'Escriptura, el format, la veracitat i l'objectivitat, la moneda i la facilitat d'ús de l'Enciclopèdia.

Més en profunditat cobertura a la Llei de l'àmbit d'Aquest espai és educativa informació de base. Fets concrets poden i solen canviar dràsticament legal resultats. Hauries de contactar amb un advocat de la llicència en la seva jurisdicció per a assessorament jurídic específic problemes.

Rus Assessor Jurídic De L'Empresa

Suport jurídic sobre l'aplicació i el manteniment de les autoritzacions, permisos, llicències, etcnecessaris per a locals de les operacions, incloent-hi la importació, fabricació i comercialització de productes - Assistència en la cerca adequada rus EAEU exportació importació codis i les tarifes d'acord amb les condicions contractuals - Terminilogically correcta descripció de les mercaderies en un contracte per a la perpose d'exportació importació descàrrega de mercaderies a Rússia i EAEU PQE que inclou EN-CASA completa de suport jurídic, ad-hoc INDEPENDENT i PRIVAT de la PRÀCTICA de treball domèstic, internacional i les empreses multinacionals en totes les branques del dret, cobrint aspectes legals imprescindibles per a l'empresa. M Badykov, 'les Normes de Dret Internacional Privat de la rus Codi Civil i la Convenció Europea sobre la Llei Aplicable a les Obligacions Contractuals.

La Normativa Tributària Per A Llogar A Una Relativa

Els seus pares tenien una idea millor

Recentment, em vaig reunir amb els clients que es trobaven en una situacióLa seva adults filla va tornar a la llar familiar després de la universitat. Treballa, però la seva feina no pagar el suficient per permetre la vida va gaudir en el dels seus pares a casa. En comptes de baixar de categoria per alguna cosa en el seu rang de preu, ella volia quedar. Financerament estable amb un pagament fora de la hipoteca, es va comprar una casa per salvar la filla a viure. La filla podria llogar dels seus pares a un tarifa reduïda, i els pares poden deduir les despeses del lloguer de la propietat de la seva declaració d'impostos. Guanyar guanyar? Possiblement no, ja regles especials aplicables a l'hora de llogar immobles a membres de la família.

Qualsevol persona inconscient d'aquestes normes pot trobar-se tenint un doble impost èxit quan el seu lloguer de deduccions estan prohibides mentre que la renda de lloguer es tributa.

Deduir els costos relacionats amb el lloguer de la propietat, primer heu de determinar com l'IRS es classifiquen de la propietat a la llum de la Secció A.

La casa es pot considerar un lloguer de la propietat, una casa de vacances, o una residència particular.

Lloguer propietat està llogada durant l'any i s'utilitza per part del propietari per a ús personal a menys de més de dies o del nombre de dies durant l'any fiscal que la unitat es va llogar a la fira de lloguer de valor. Si un habitatge qualifica com una propietat de lloguer, incloent-hi les despeses de la hipoteca interès real estate impostos, propietari de l'associació les quotes, utilitats, i les despeses de manteniment es pot utilitzar per compensar renda de lloguer. Si el total de despeses superen renda de lloguer, les despeses, fins i tot poden generar una pèrdua neta. Quan un home és d'ús mixt, pot ser llogat i amb el propietari per a fins personals per més de més de dies o del nombre de dies durant l'any fiscal que la unitat es lloga a la fira de lloguer de valor. Quan una casa de vacances és de lloguer, les despeses de la hipoteca interès real estate impostos, etc. Lloguer de despeses només es podran deduir fins al punt de lloguer de renda generada per la propietat. En altres paraules, es pot reduir la seva base imposable renda de lloguer a zero, però mai generar una pèrdua. Quan una casa es lloga per menys de dies durant l'any fiscal, la llar es considera una residència particular. Hipoteca interès del sector immobiliari i els impostos poden ser objecte de reducció com detallat deduccions en l'Horari d'Un, i el propietari no és obligat a informar renda de lloguer. Quan es lloga un habitatge a un familiar, com un cònjuge, fill, nét, pare, àvia, avi, o, i, per tant, qualsevol dia llogat a menys de la fira preu del lloguer es considera un ús personal i dia. Per evitar haver de lloguer dies considerat personals dies, la propietat ha de ser llogats a la fira mercat de taxes i ser l'arrendatari de la residència principal.

es repartiran entre el lloguer i d'ús personal

La qüestió, en aquest cas, és que els pares volen oferir estimada filla una ganga, la seva càrrega de menys de fira de lloguer de valor. Si van per aquest camí, que tindrà a l'assignació de les despeses entre el personal de lloguer i les despeses. Tots els dies de la casa es lloga amb la filla de menys de fira de lloguer valor es consideren personals dies, de manera que el lloguer de part és zero. S'hauria d'incloure tota la renda de lloguer rebudes des de la seva filla en la base imposable, però cap de les despeses de lloguer seria deduïble, d'altres d'interès hipotecari i immobiliari d'impostos, que seria deduïble com detallat deduccions en l'Horari A. Què passa si aquests pares que volia ser molt generós i permetre que la seva filla a viure a l'habitatge de lloguer lliure? Els pares encara podria deduir hipoteca interès del sector immobiliari i els impostos sobre el Calendari d'Un, però es podria executar en regal en matèria tributària. Si la filla viu a la residència de lloguer lliure, els pares podrien ser tractades com haver fet un regal a la seva filla igual a la fira de lloguer valor de l'habitatge. Per a l'any, l'informe anual de regal exclusió és $. Si la fira de lloguer valor de l'habitatge és superior a $, per mes, o que els pares donar qualsevol altres regals a la seva filla que empènyer-los sobre el $, llindar, que es veuria obligat a presentar un regal d'impostos. En algunes parts del país, aquest no pot ser un problema, però aquest client es troba en Scottsdale, Arizona, on la mitjana d'un apartament de lloguer per a $, d'un mes. Al final, si aquests pares que volen ajudar la seva filla a terme, s'ha de cobrar la fira en un tipus de mercat de lloguer, determinat per a la recerca en comparable lloguers a la zona. Que la determinació de la fira mercat de la taxa ha de ser documentat en el cas de que cada cop són auditats per l'IRS. Idealment, els pares també han de formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'un contracte d'arrendament on es detallen els termes de l'acord, incloent import del lloguer, quan lloguer és de causa, i qualsevol altra normativa que vol seguir en la seva propietat. En un món perfecte, llogar un habitatge a un membre de la família hauria de ser vist com una benedicció i la seva filla haurà de ser respectuosos amb la propietat. No obstant això, no tothom, fins i tot, estimada filla, és un lloc ideal per al llogater.

Delaware Divisió de Vehicles de Motor - Conductor de Serveis

La taxa per vuit anys de la llicència és de $

Si funcionar un vehicle de motor en carreteres públiques a Delaware, que estan obligats a tenir un permís de conduir i han de portar-lo amb tuQue són necessaris per obtenir un Delaware la llicència de conduir en un termini de dies després d'esdevenir un bonafide Delaware resident. Delaware requereix l'ús de Nen Restriccions, Cinturons de seguretat i els Cascs de Moto Operadors. Per sol·licitar o el manteniment d'una Delaware la llicència de conduir o targeta d'identificació, vostè accepta que tots els altres de l'estat expedit la llicència de conduir(s) i o targeta d'identificació(s) que hagin estat expedits per vostè seran lliurats i cancel·lat. Si un altre estat DL ID targeta és emesa per vostè en el futur, el seu Delaware DL ID targeta, es cancel·larà.

i certes adhesions cost d'una tarifa addicional

Delaware dret administratiu i del codi no es permet la Divisió de Vehicles de Motor a l'expedició d'un permís de conduir quan: Com puc Obtenir Una Llicència? Vostè ha d'aplicar en persona en una de les oficines de la Divisió de Vehicles de Motor en Wilmington, Castell Nou, Dover, o Georgetown. DMV Hores I Llocs. Inelegible Immigració StatusThose els sol·licitants que es troben legalment en els Estats Units, sota el següent estat de la immigració o la celebració de la nul·la o caducat documents no són aptes per a Delaware expedit la llicència de conduir o targeta d'identificació, fins i tot si s'han establert amb residència en el territori d'aquest Estat: La Divisió ha de verificar tots els no-ciutadans sol·licitants estatus legal i autoritzada la durada de l'estada a Estats Units després de l'emissió inicial d'una llicència de conduir (incloent-llicència de l'estat de les transferències) i sobre la renovació de llicències per tant, la no-ciutadans hauran de presentar el seu immigració documents. Ciutadans dels Estats units ha de proporcionar un dels EUA certificat de naixement, vàlid, no hagi vençut U.S. passaport, Consular Informe de Naixement a l'Estranger, Certificat de Naturalització o Certificat de Ciutadania.

La data de caducitat conductor de llicències i targetes d'identificació no ha de superar el període de temps de no-ciutadans estan autoritzats en els Estats Units.

Això assegura que l'Estat emesos identificació de documents no són vàlides hauria de no-ciutadans overstay autoritzat de la seva visita a aquest país. La Divisió de verificar el document de partida per assegurar que és genuí i sense alteracions i confirmar per mitjans electrònics que la immigració document és vàlid. No els ciutadans han de proporcionar USCIS o INS la immigració documents que continguin un Número de Registre d'estrangers o I- Nombre que pot ser verificat per via electrònica a través del Departament de Seguretat Nacional Sistemàtica Estranger Verificació per Drets Sistema (DESA). L'acceptació a un estatus legal i autoritzada la durada de l'estada serà principalment determinat a través d'ESTALVIAR. Els següents documents es pot utilitzar per determinar la situació legal i autoritzada la durada de l'estada: Qualsevol persona que sol·licita una llicència de conduir (DL) o identificació (ID) de la targeta està obligat a presentar un primer document i un de secundària document de la llista següent. Un primer document ha de contenir el nom complet i data de naixement i ha de ser verificable, és a dir, hem de ser capaços de contacte de l'emissió de l'agència per a determinar l'autenticitat del document. Cada persona sol·licitant ha d'aportar el seu número de la seguretat social, si elegible, separat en dues proves de Delaware residència (és a dir, rebut de lloguer o arrendament i elèctriques, telefòniques o altres utilitat rebuts, etc.) i no els ciutadans ENS ha de donar la prova de la legal presència en els Estats Units. NOTA: declaracions Falses, intent de frau per a mostrar no vàlid llicències, carnets d'identitat, o documents, o l'error és fals testimoni i poden comportar multes i denegació de llicències i serveis. Un controlador de la llicència podran ser suspeses en qualsevol moment informació falsa es troba en el formulari de sol·licitud signat. Tots els conductors han de signar una llicència de conduir de l'aplicació i respondre les preguntes de manera apropiada en aquest formulari. Els sol · licitants que tenen llicència en un altre estat ha de lliurar les seves llicència de la resta de l'estat. Si és elegible per a un Número de la Seguretat Social han de facilitar. La Divisió de Vehicles de Motor (DMV), en cooperació amb l'Administració de la Seguretat Social (SSA), Número de la Seguretat Social On-Line de Verificació (SSOLV) per verificar números de la Seguretat Social per coincidència de Delaware la llicència de conduir de registres amb els registres de la SSA. Més del conductor llicències s'expedirà per un període de vuit anys des de que el conductor del darrer aniversari. Si l'alumne permís va ser vàlids en el moment de l'examen i és va tornar, no hi ha cap càrrec addicional. La quota per un CDL de la llicència és de $. (*materials perillosos, no aptes per a any llicència). És il·legal conduir si la llicència ha caducat. La Divisió està obligat per llei a recollir un addicional de $. quan renovar un caducada la llicència. Cada conductor ha de passar un ull-projecció examen. Alguns sol · licitants podran ser consultades a la seva ull metge o metge per a més proves mèdiques si tenen una malaltia o patologia mental que poden interferir amb la seva capacitat per funcionar un vehicle de motor de manera segura. Divulgació de la persona sol·licitant número de la seguretat social és obligatòria si elegible. Federal i estatal, la llei autoritza aquest tipus de divulgació. Secció (c) i Del. La Divisió utilitzar números de la seguretat social únicament per a l'administració de la llicència de conduir programa per garantir descripcions d'identificació. Números de la seguretat Social no serà publicat a empreses o particulars, però poden ser alliberat per les agències estatals per a portar a terme les seves funcions governamentals.

Un MISSATGE D'ADVERTÈNCIA per A LES NACIONS: NO DIVIDIR LA TERRA D'ISRAEL Entendre el Llibre de Joel, Part"De Joel C. de Rosenberg Blog

el text diu"tots"de les nacions

Joel: - el Senyor es va reunir totes les nacions - no algunes de les nacionsno poques de les nacions. és cert, el Senyor individuals unes específiques de nacions unides amb qui s'ha enfadat. entre ells: Però ningú no en tingui cap dubte - Va jutjar"totes"les nacions. la vall del judici. el que avui coneixem com a Kidron Vall d'aquí a Jerusalem."Llavors vaig entrar en judici amb ells en nom de la Meva gent i la Meva herència Israel qui tenen repartits entre les nacions i han dividit la Meva terra"(:) Algunes d'aquestes són les atrocitats que les diverses nacions i imperis han comès contra Israel i el poble Jueu al llarg dels segles.

Ell va a recollir-los a la Vall de Jehoshaphat

No obstant això, alguns d'aquests són atrocitats que es cometen contra Israel i el poble Jueu durant el"temps de Jacob problemes"(Jeremies:), també conegut com el de la Tribulació.

La bona notícia és que Joel ens explica un dia de judici ve. el Dia del Senyor s'acosta. segurament és a prop. L'hebreu Profeta Joel ens dóna una gran esperança. que Déu sobirà i Que regnarà des d'aquesta ciutat i fer totes les coses noves i boniques per la Seva gràcia i el poder. Hi ha tanta riquesa i cada vers del capítol tres. M'he pres més de la de l'any passat a estudiar-la i encara estic trobar tresors no la vaig veure abans. Però donat el moment que estem en vull centrar-se en vers dos."Jo reuniré a totes les nacions i baixar-los a la vall de Jehoshaphat. Llavors vaig entrar en judici amb ells en nom de la Meva gent i la Meva herència, Israel, els qui han repartits entre les nacions i han dividit la Meva terra"(:) Considerar aquestes paraules amb cura i completament. i deixar que les Nacions Unides es va advertir. deixar que els Estats Units es va advertir. deixar que la Unió Europea es va advertir. deixar que la Lliga Àrab es va advertir. deixar que l'Autoritat Palestina es va advertir. deixar que Hamas es va advertir. deixeu que el Govern d'Israel, també, es va advertir. Es pot veure com un brillant idea de dividir la Ciutat de Jerusalem. a la divisió de Judà i Samaria.

cisjordània - lluny de l'Estat d'Israel.

regalar Golan Altures. com semblava brillant per alguns regalar la Franja de Gaza el. però que no hi hagi d'haver cap error: la Paraula de Déu ens adverteix que, en cap incerta termes que la sentència ve a per totes que divideix Israel. i dividir Jerusalem. i els premis scatter, oprimeixen i maltractament al poble Jueu. Com vaig dir això, les Nacions Unides s'està preparant per celebrar un referèndum en els propers mesos a la divisió de Jerusalem i la resta de Jerusalem i declarar unilateralment un estat Palestí sobirà. Per a molts, aquesta sembla prudent i raonable i just. però intencionadament desobeir la Paraula de Déu mai no és savi. i ve amb conseqüències. He de reconèixer que aquestes Escriptures pot ser difícil per a molts Palestins Àrabs i molts Israelians Àrabs per llegir i acceptar, especialment si són Musulmans i nominal Cristians sense una relació personal amb Crist. però fins i tot si són néixer de nou germans i germanes en el Senyor. La majoria de Palestins llarg d'un estat sobirà propi. molts han estat profundament ferit durant el renaixement de l'Estat d'Israel i tot el passat anys.

Sóc simpàtica amb aquest dolor i aquesta nostàlgia.

La Bíblia indica que els Jueus seria un pecador persones quan van tornar a la Terra en els darrers dies. Només després tornen, la Bíblia ensenya, es l'Esperit Sant, s'aboca a terme sobre el poble Jueu en un entorn cada vegada més de manera significativa (Ezequiel: i Joel: - o Joel capítol en hebreu de la Bíblia). Només llavors un nombre creixent de poble Jueu es penedir-se i tornar a un personals relació amb el Senyor. Jesús va dir en Mateu i Lluc que hi hauria"de les guerres i de rumors de guerres"i"revolucions"i"caos"en els darrers dies. Sens dubte, el renaixement d'Israel, mentre que profètica i Déu-va ordenar ha arribat amb guerres i de rumors de guerres, revolucions, els pecats, i fins i tot crims comesos per alguns Àrabs així com alguns Jueus. La Bíblia no ensenyar aquest període dels últims dies serà fàcil, i que la Bíblia és la dreta. dit això, mentre aquestes són dolorosos fets són els fets, però. i cada un de nosaltres ha de ser fidel a la Paraula revelada de Déu. no si us plau, Senyor o fer la nostra Àrab germans qualsevol favors, o fer les nacions qualsevol afavoreix si ignorem, negar o provar d'explicar la plana significat d'aquests versos, que Israel seria prophetically renéixer i els Jueus tornarien a la Terra que el Senyor va prometre a Abraham, Isaac, Jacob i els seus descendents. Gènesi: - ens diu que el Senyor us beneeixi els que beneeixi els fills d'Abraham, i Va maledicció aquells que curse els fills d'Abraham. Aquells que han maleir Israel tenen, per desgràcia, trobar-se davant un gran dolor i patiment. Els que han tractat de dividir la Terra de nou i de nou han trobat tant causant, però també experimenta un gran dolor i patiment. Per a molts, aquests no són fàcils de veritats per escoltar o per a mantenir. però Déu, en el Seu amor i la justícia ens posa sobre avís que hi ha conseqüències per rebutjar aquestes veritats.

Al mateix temps, tenim que acceptar, per la fe que la Bíblia ensenya que Déu és amor diví, el pla, el propòsit i la Terra per Israel i el poble Jueu ha de recordar a nosaltres mateixos i els altres dos altres veritats: en Primer lloc, la nostra comunicació considerar John: (NIV), on Jesús va dir,"el Pare ordres Mi què dir i com dir-ho"Què ens diuen els assumptes a Déu.

però ho fa com ho diem.

No n'hi ha prou a comunicar què és Biblically cert.

també hem d'examinar la manera com ens comuniquem. estem parlant de la veritat en l'amor?. hem de ser suau?. estem ser humil? Sí, el Dia del Senyor s'acosta. Sí, Déu va beneir i salvar la nació d'Israel. Sí, les nacions va ser jutjat per a dividir la Terra i vessar sang Jueva i per a cometre atrocitats contra el poble Jueu. Aquestes són veritats. són del Senyor. són just i veritable. Però hem de tenir molta cura en la manera com ens comuniquem aquestes veritats perquè són tan difícil per a moltes per escoltar. especialment el nostre Àrab germans i germanes. Anem a ser savi i humil i respectuosa, en la manera d'ensenyar el que ensenyem no ho sense adonar-se'n de pecat, amb els nostres callousness o insensibilitat. no ho causar més dolor o fins i tot crear un nou entrebanc per als nostres oients de ser capaç de: escoltar i realment rebre la veritat. Segon, les nostres accions som viure la plenitud de les implicacions de la veritat Bíblica, especialment quan es tracta del Llibre de Joel? Avui, aquells de nosaltres que creiem en la Abrahàmiques Pacte que Déu li va donar a la Terra d'Israel a Abraham, Isaac, Jacob i la seva descendents com un"etern possessió"i que d'acord amb l'Apòstol Pau que"els dons i la crida de Déu són irrevocables"(Romans:), estan en risc.

A risc de ser desbordat en la justícia qüestió.

a risc de ser - i o ser percebut a tot el món com ser - insensible a les càrregues que som cecs o callous cap a les injustícies patides per la població Palestina."La justícia", pot ser un objectiu polític carregat de paraules.

i pot ser esgrimit per unscriptural acaba.

Però és una paraula Bíblica.

és una paraula important.

i hem d'abraçar-lo i apassionadament perseguir el seu veritable significat Bíblic. Com l'hebreu Profeta Miquees va ensenyar a nosaltres", ha dit vostè, O l'home, què és bo i el que el Senyor requereix de vostè, però per a fer justícia i d'amor, misericòrdia i caminar humilment amb el teu Déu"(Miquees:) Tu i jo som apassionats defensors de la justícia per Israel a causa de que la Bíblia ensenya. També hem de ser apassionats defensors de la justícia d'Israel a causa de que la Bíblia ensenya. Aquest no vol dir que Israel ha de dividir el Terreny. Això no vol dir que Israel ha d'ignorar la seva veritable i greu necessitats de seguretat. Però massa sovint, els Cristians que estimen Israel no són conscients de la o prou preocupats i sensible a la situació del poble Palestí, i, sobretot, la lluita dels Palestins creients. De nou, això no vol dir que la Terra ha de ser dividit. Que no vol dir un estat Palestí sobirà ha de ser creat. Això no vol dir que els seguidors de Jesús Crist s'hauria de preocupar de la justícia i la misericòrdia - per als Jueus i els Palestins, i per a tots els d'Israel veïns que estan patint en aquest món caigut. Després de tot, mentre que la Bíblia explica amb claredat que el Senyor portarà al poble Jueu de tornada a la Terra d'Israel, i permet recuperar el seu Déu ha donat la propietat de la Terra, enlloc de la Bíblia són Jueus (o qualsevol grup de persones) donat una llicència per cometre injustícia. El poble Jueu té dret a la propietat de la Terra, però també tenen responsabilitats de governar amb justícia i compassionately, d'acord amb les sagrades Escriptures. Aquells de nosaltres que són seguidors de Jesucrist necessita a no només predicar, sinó també per a la pràctica de so Bíblia doctrina sobre Israel i els Palestins.

Hem d'estimar tant.

beneeixi a tots dos. pregar per tots dos.

Cal estand i animar els nostres germans i germanes en el Messies ja siguin Jueus o Àrabs.

La Bíblia ens dóna cap llibertat d'ignorar, rebutjar, o oposar-se a les nostres germans i germanes a banda i banda. Jesús va dir:"benaurats els peacemakers perquè ells seran anomenats fills de Déu"(Mateu:). Hem de ser pro-activament la construcció de relacions amb Israelians i Palestins. hem de ser fidels ambaixadors de Crist. hem de ser veritables agents de la reconciliació, sempre i quan sigui possible.

No tenim perquè estar d'acord amb tot el que els nostres germans i germanes creure especialment si aquestes creences són unscriptural però, comandat per estimar-los de manera incondicional, i sacrificially.

Ens comandades per veure lluita i sofriment i respondre en l'amor i la compassió, si es tracta d'un Jueu persona dolor o un Àrab.

Jesús va dir:"Un manament nou us dono, que us estimeu els uns als altres, fins i tot, com jo us he estimat, que vostè també l'amor l'un de l'altre.

Per tot això els homes sabem que sou els Meus deixebles, si us teniu amor l'un a l'altre"(Joan: -) Jesús estima els Jueus.

Jesús estima la Àrabs. Jesús estima la Iranians. Jesús estima la Druze, beduïns una vegada, i tots els que viuen a l'epicentre. Jesús va morir per tots. Jesús va ressuscitar una altra vegada per totes. Jesús ha de tornar una altra vegada a aquesta ciutat per a tots.

El Dia del Senyor s'acosta.

segurament és a prop. Joel ens ensenya que el Dia del Senyor és un dia de gran tristesa i el judici per a aquells que rebutgen el Senyor i desobeir la Seva Paraula. Però Joel també ens ensenya que"qui trucades en el nom del Senyor serà salvat", A més de la recerca de real i d'una manera pràctica per beneir Israel i els seus veïns en el nom de Jesús. A més a més de proporcionar aliments, roba, material mèdic i altres humanitària i de socors als pobres i necessitats en ambdós costats de la tanca de seguretat. de cura per a les vídues i orfes. de la cura de l'Holocaust Supervivents, i les víctimes de la guerra i el terrorisme. Ens hem d'assegurar a tothom, des de Tel Aviv, a Teheran escolti la bona notícia de Déu sorprenent amor i la gràcia revelat per Jesucrist.

Deixar que aquells que els agrada Israel també l'amor d'Israel veïns i enemics prou per assegurar-se que escoltar l'evangeli.

per reforçar l'Església en el món Àrab i el món Iranià. per ajudar-los a formar pastors i planta de les esglésies i complir amb la Gran Comissió. Com l'Apòstol Pere ens va ensenyar,"el Dia del Senyor vindrà com un lladre"i"el Senyor no és lent sobre el manteniment de la Seva promesa, com alguns recompte de la lentitud, sinó que és pacient cap a vosaltres, no desitjant per a qualsevol que es perdi, sinó per a tots per venir al penediment".

Creació d'una Oficina de Representació a Rússia - Rússia Briefing de Notícies

ROs no estan sotmeses al govern de la matrícula

Rússia es troba encara sota econòmica i les sancions comercials des de l'Oest, i això ha suposat que el país ha hagut d'adaptar-se i trobar nous mercats i comerç passadissosAl mateix temps, la devaluació del Ruble ha fet que Rússia és una molt bona relació. Una combinació de Rússia a la recerca de portar Europea tecnologies en rus sòl més que importar-los, una nova onada de convertir a Àsia inversors, i una recuperació de l'economia ha fet que Rússia és, novament, convertint-se en atractius per als inversors estrangers.

Tot i que el tema de la política objeccions pot provocar un major element de risc que normalment se el cas, el procés de creació d'una Oficina de Representació és Rússia és relativament fàcil.

Rússia acull el de la Copa del Món, és invertir en el desenvolupament d'infraestructures per complir amb la Xina i de l'Àsia Central desenvolupaments com a part de la Xina", Un Cinturó, Una Carretera"de la iniciativa, i està vivint un període de creixent interès en la Euràsia Econòmica de la Unió amb països com la Xina, l'Índia i Singapur tots els activament en el lliure comerç de les negociacions. Mirant a la nova dinàmica de cada dia de l'est davant Rússia és relativament senzill, amb l'establiment de l'Oficina de Representació (RO) en el país d'una metodologia contrastada per avaluar el mercat local i la seva nova dinàmica. Una RO també evitar possibles emprenedor riscos, com són centres de cost i no només incorporacions. Treballadors estrangers de ROs no, la necessitat d'obtenir addicional laboral permet normalment requerides per a treballadors estrangers si han passat personal acreditació. L'única condició és que l' nombre d'acreditats treballadors treballadors ha de ser acordada amb l'estat autoritat que acrediti RO. A més, ROs preveure el següent: Després d'establir les metes i els objectius per al rus RO és important examinar en detall totes les etapes de l'obertura de procediment per tal de distribuir correctament els recursos existents, i avaluar el nivell de pressió fiscal.

En canvi, necessiten l'acreditació de l'Estat de Registre de Cambra del Ministeri de Justícia de la Federació russa.

La documentació de requisits i procediments administratius estan de la següent manera: Després de l'Estat de Cambra opta per acreditar un RO que emetrà un primer certificat d'acreditació, inscripció en el Registre Estatal de mandatari Acreditat Oficines de les Companyies Estrangeres. Aquest document s'emet no més tard del dies hàbils des de la data de la sol·licitud. Aquest certificat és necessari per a l'obertura d'un compte bancari a Rússia per a la RO de les operacions. L' sol·licitant partit és llavors sempre amb el número de compte bancari per al pagament d'una obligació, actualment RUB, (EUA$). En aquesta etapa, els acords han de ser fets per transferència de fons necessaris per a la compra d'equipaments i serveis necessaris per configurar la RO de les operacions, incloent-hi el personal sous i així successivament. Segons el rus Dret de Comptabilitat (art.), un RO pot saltar registre comptable mantenir si es van realitzar periodificació comptable.

Si no realitzar principi de meritació que són necessaris per completar el registre comptable de manteniment.

En qualsevol cas, la matriu de la RO normalment requereixen mensual les declaracions i els saldos d'efectiu. Això significa que un sistema de comptabilitat ha de ser implementada en aquesta etapa, juntament amb els rebuts de recollir com la RO pot reclamar la devolució de l'IVA i impostos relacionats en les compres i cap equip deures d'importació. Un procediment per a sol·licitar el registre de l'IVA ha de ser dutes a terme per a aquesta finalitat. ROs són generalment no necessari presentar una auditoria anual, excepte en el cas de qualsevol excés de fons de ser repatriats de tornada a l'estranger de la societat dominant, i el tancament. Hi ha excepcions, com ara una RO Estrangera Ànim De Lucre, on Rússia"Llei d'Organitzacions sense Ànim de Lucre"dicta que cap rus basat estrangers sense ànim de lucre que té per proporcionar una periodicitat anual, un informe d'auditoria al Departament de Justícia. En completar el document de sol · licituds i el deure de pagaments, el local que acrediti el cos està obligat a emetre l'autorització per a la RO per a iniciar la seva activitat a Rússia. Al mateix temps, el Registre Estatal de Cambra emet un certificat que demostri RO registre en el compte de pèrdues Registre Estatal d'Oficines de Representació de l'Estranger d'Entitats Jurídiques. A la recepció d'aquest, la RO es considera legítima des de la data de recepció de la seva acreditació.

Representant de l'Oficina d'acreditació no té caducitat, límit de temps i es concedeix per un període indefinit.

També hi ha cap límit en el nombre de RO una Empresa Estrangera pot establir a Rússia. El Registre Estatal De Cambra també donarà suport a serveis per RO de personal d'acreditació, els visats per a estrangers, i així successivament.

Des de ROs no tenen la condició d'una entitat independent, que no podrà realitzar les activitats comercials.

Normalment s'utilitzen per a mercat local d'investigació, el màrqueting de la seva empresa matriu, les activitats, l'abastament de productes i serveis, i així successivament. En cas de necessitat, les empreses estrangeres a Rússia pot seguir desenvolupant la seva locals operacions mitjançant l'establiment d'una Sucursal de la seva empresa matriu. Aquesta és una aplicació independent procés per a la RO, però, amb l'addicional de matriculacions necessàries en l'Impost Bureau com a les Oficines de maig de factura i s'han d'entrada i de sortida de comptabilitat. No obstant això, es permet el comerç i dur a terme altres activitats relacionades. Rússia sessió Informativa publicada pel Àsia Briefing, filial de Dezan Shira Associats. Elaborem material per als inversors estrangers en tot Euràsia, incloent ASEAN, la Xina, l'Índia, Indonèsia, el Silk Road Vietnam. Per editorial afers si us plau, contacta'ns aquí i per un servei de subscripció als nostres productes, si us plau, feu clic aquí. Dezan Shira Associats proporcionen intel·ligència de negoci, la diligència deguda, legal, fiscal i l'assessorament al llarg de la regió Euroasiàtica. Mantenim oficines a Moscou i Sant Petersburg a través de la nostra rus soci empresa, així com de les nostres pròpies oficines a la Xina, el Sud-Est Asiàtic i l'Índia.

És Dezan Shiras missió de guiar als inversors a través d'Russias complex entorn regulador i ajudar amb tots els aspectes de l'establiment, el manteniment i el creixement empresarial de les operacions a la regió.

Dezan Shira Associats fullet ofereix un panorama complet de serveis prestats per l'empresa. Dezan Shira Associats rus inversió fullet ofereix una visió de conjunt dels serveis prestats per l'empresa. En aquest número de Rússia Briefing, ens expliquen els conceptes bàsics d'empresa fundada per als inversors estrangers. Aquest número de Rússia Briefing tracta d'auditoria interna, sobre temes incloent-hi la salut i les normes de seguretat. Aquest número de Rússia Briefing mostra com configurar el seu negoci de comerç electrònic, a Rússia. E-Commerce a Rússia ha. Mantenir-se per davant de la corba emergents d'Àsia per subscriure't al nostre comarcal.

Subscriptors treure el màxim profit de tots els nostres lloc web les característiques i rebre les actualitzacions regulars des del nostre local experts en fer negocis a l'Àsia.

Subscriure's a guanyar fins i tot millor el funcionament de fer negocis al llarg de la Índia. La subscripció també et permet treure el màxim profit de tots els nostres lloc web funcions com personalitzar les cerques favorites, de les llistes de desig i de regal funcions i l'accés al contrari contingut restringit.