Tots rus Advocats aquí! La major legal portal.


La regulació Legal de la compra i venda acord a Rússia i a la Xina


l'article analitza el rus i el Xinès de la legislació sobre el contracte de venda de béns, que conté les disposicions generals, però hi ha particularitats a causa de la diferència entre els sistemes legals de Rússia i la Xina

Constantment els autors comparen la regulació legal de la definició de la compra i venda acord elements que són les parts del contracte, objecte, preu, el termini, la forma i contingut del contracte.

El que disposa el rus i el Xinès, la legislació sobre responsabilitat civil per incompliment o mal rendiment de la compra i venda acord es va assenyalar.