Tots rus Advocats aquí! La major legal portal.


Federal Batlle De Serveis - El Govern Rus


i el control i supervisió en la seva esfera d'activitat

El Federal Batlle Servei (FBS) és un federal òrgan executiu responsable del bon funcionament dels jutjats i tribunals de la lleil'execució de resolucions judicials i actes dels organismes i altres ens públics. l'aplicació de la llei.