Tots rus Advocats aquí! La major legal portal.


Col·lectiu de Treball Conflictes i Vagues a Rússia: l'Impacte de L'Judicial Precedents i Execució - rus Llei de Revista


El dret de vaga està reconegut en la Constitució i la Mà d'obra Codi de la Federació russa com a mitjà per a resoldre col·lectiu de treball de disputesNo obstant això, a Rússia laboral protestes vénen cap amunt de per a la discussió molt més sovint que les vagues. En els darrers anys el nombre de la mà d'obra protestes a Rússia, incloent-hi les diverses formes de treball aturada, ha augmentat significativament en comparació amb anys anteriors, però el nombre d'legalment constituïdes col·lectiu de treball conflictes i vagues s'ha mantingut molt baixa. La legislació sobre la resolució del col·lectiu laboral de conflictes i muntatge sorprèn és molt restrictiva a Rússia, i la seva aplicació també anima als empleats a buscar formes alternatives per a resoldre col·lectiu de treball de conflictes.

Hi ha poca recerca empírica a l'autoritat judicial, l'aplicació d'aquestes normes i la seva influència sobre l'aplicació de la legislació vigent.

Per tant, aquest treball analitza el raonament dels tribunals en casos sobre la legalitat de les vagues, les seves interpretacions de la llei, i l'impacte que aquestes decisions tenen sobre l'aplicació de la legislació sobre la resolució del col·lectiu laboral de conflictes i vagues. La nostra conclusió és que la justícia actuï com un altre restrictiva influència en la resolució d'col·lectiu de treball disputes i l'exercici del dret a vaga a Rússia.