El divorci dels Rics Cònjuges a Rússia i a l’Estranger Diferències Clau i Nous Desenvolupaments

Divorcis entre rus ciutadans han de finals sovint es prenen en un cross-border personatge, que al seu torn ha aixecat un nombre important de qüestions legals. Si les relacions entre els cònjuges estan compostes per un element estrany (per exemple, un o ambdós cònjuges resideixin en un país estranger o de la seva civil actius es troben fora de l’russa Federació), en el tracte amb el divorci procediments, les disputes sobre els drets i els deures dels cònjuges, i els problemes de l’infant suport, les qüestions de jurisdicció i la determinació de la llei aplicable a aquest tipus de disputes